Zakaj toplotna črpalka


V zadnjem času se zaradi vse večjih stroškov energentov in onesnaževanja okolja uveljavljajo tehnologije, ki pri proizvodnji toplote izkoriščajo obnovljive vire energije. Obnovljiv vir energije predstavlja energijo (toplote) iz okolice, ki se obnavlja, kot posledica stalnih naravnih procesov in so na razpolago v neomejenih količinah. Najbolj pogosta tehnologija za izkoriščanje toplote okolice je toplotna črpalka, ki za proizvodnjo toplote uporablja toploto iz okolice (zraka, podtalnice, zemlje) in električno energijo za pogon kompresorja in elektronskih komponent. Toplotna črpalka je torej naprava, ki se lahko uporablja za ogrevanje in hlajenje prostorov ter ogrevanje tople sanitarne vode.

   

Delovanje toplotne črpalke: Toplotna črpalka je naprava, ki prečrpava toploto iz nižje temperature na višjo temperaturo. Za potrebe ogrevanje stavbe in za ogrevanje tople sanitarne vode toplotna črpalka prečrpava toploto iz okolice v stavbo, in za potrebe hlajenja stavbe prečrpava toploto iz stavbe v okolico.

 


Energetska učinkovitost: Toplotna črpalka je izjemno učinkovita, saj za vsako enoto porabljene električne energije, prečrpa do 5 enot toplote iz okolice (režim ogrevanja) ali v okolico (režim hlajenja).


Zmanjšanje stroškov: Pri črpanju ''proizvodnji'' toplote porabi do 5 - krat manj energije, kot jo porabimo pri proizvodnji toplote z ostalimi sistemi (kurilno olje, zemeljski plin, biomasa, električna grelna telesa), kar predstavlja občutno nižji strošek za ogrevanje stavbe ali tople sanitarne vode.


Vse-v-enem rešitev: S toplotno črpalko lahko ogrevate ter hladite stavbo in ogrevate toplo sanitarno vodo, zato so uporabne v vseh letnih časih.


Trajnost: S prečrpavanjem toplote iz okolice, ki predstavlja obnovljiv vir toplote se zmanjšuje vplivi na okolje: zmanjševanje CO2 emisij, onesnaževanje s trdimi delci, ter drugimi škodljiv snovmi, kar pomaga ohranjati naše okolje za bodoče generacije.

Nizko vzdrževanje: Z optimalno izbiro toplotne črpalke in izvajanju rednih preventivnih pregledov je delovanje zanesljivo, kar vam omogoča brezskrbno uporabo in dolgo dobo obratovanja.


Nasvet: Izberite toplotno črpalko za vaš dom in uživajte v modernem, energetsko učinkovitem in udobnem načinu ogrevanja stavbe ter tople sanitarne vode in navsezadnje tudi hlajenju stavbe. Sočasno s tem korakom prispevate tudi k zmanjšanju stroškov in varovanju okolja.


Strokovna montaža: Poleg svetovanja pri izbiri toplotne črpalke ter optimizacije ogrevalnega sistema za stavbo, vam toplotno črpalko tudi strokovno vgradimo in naučimo rokovanja z njo. Pri delovanju toplotne črpalke je še kako pomembno, da je izbira toplotne črpalke ustrezna, glede na potrebe in možnosti vašega objekta. V nasprotnem primeru, je delovanje toplotne črpalke neustrezno in stroškovno obremenjujoče za vaš proračun.