Klimatske naprave


Včasih je potrebno ohladiti/segreti le del stavbe, zato je v takem primeru ustreznejša klimatska naprava. Klimatska naprava je primerena tudi za prehodna obdobja (spomladi, jeseni), kjer je potreba po hlajenju ali ogrevanju prostorov minimalna. Obenem klimatska naprava omogoča tudi razvlaževanje zraka v prostoru, kar je še posebej zaželeno v poletnem času, ko je vlaga v prostoru previsoka in predstavlja občutek toplotnega neugodja.

Delovanje lokalnega hladilno/grelnega sistem: Klimatska naprava deluje podobno kot hladilnik. Hladilnik uporablja energijo (po navadi električno) za prenos toplote iz notranjosti hladilnika v prostor, kjer se hladilnik nahaja. Klima pa prenaša toploto iz prostora v okolico v režimu hlajenja in iz okolice v prostor v režimu ogrevanja. V prostoru se nahaja notranja enota, ki je preko cevnega sistema povezana z zunanjo enoto, ki je običajno nameščena na fasadi. Odvisno od vrste sistema se lahko na eno zunanjo enoto priključi več notranjih enot, ki istočasno hladijo ali ogrevajo različne prostore. Na ta način se izognemo večjemu številu zunanjih enot.


Prikaz delovanje klimatske naprave v poletnem in zimskem času

Energetska učinkovitost: klimatska naprava je izjemno učinkovita, saj za vsako enoto porabljene električne energije, prečrpa do 7 enot toplote iz prostora v okolico v režimu hlajenja in do 5 enot toplote iz okolice v prostor v režimu ogrevanja.

Zmanjšani stroški: Zaradi velike energetske učinkovitosti sistema je strošek hlajenja/ogrevanja z klimatsko napravo nizek. Še posebej v prehodnem času, ko je potreba po hlajenju ali ogrevanju stavbe majhna ali pa lokalno omejena in predstavlja zagon večjih centralnih sistemov nesmisel ali pa enostavno prevelik strošek.

Vsestranska rešitev: Klimatska naprava ima hitro odzivnost med režimom hlajenje in ogrevanja, zato je še posebej primerena pri zagotavljanju ustreznega toplotnega ugodja v stavbah.

Trajnost: Visoka energetska učinkovitost klimatske naprave ima posledično majhen vpliv na okolje: zmanjševanje CO2 emisij, onesnaževanje s trdimi delci, druge emisije škodljiv snovi, kar pomaga ohranjati naše okolje.

Nizko vzdrževanje: Z optimalno izbiro klimatske naprave in izvajanju rednih preventivnih pregledov je delovanje zanesljivo, kar vam omogoča brezskrbno uporabo in dolgo dobo obratovanja.

Nasvet: Izberite klimatsko napravo za vaš prostor in uživajte v modernem, energetsko učinkovitem in udobnem načinu hlajenja in ogrevanja prostora. Sočasno s tem korakom prispevate tudi k zmanjšanju stroškov in varovanju okolja.

Strokovna montaža: Poleg svetovanja pri izbiri klimatske naprave za izbrani prostor, vam sistem tudi strokovno vgradimo in naučimo rokovanja z njo. Pri namestitvi notranje enote je pomembna lokacija namestitve, saj lahko le na ta način zagotovimo ustrezno toplotno ugodje po celotnem prostoru. V primeru hlajenje/ogrevanja več prostor v stavbi pa je smiselna uporaba sistema z eno zunanjo enoto in več notranjih.