Prezračevanje


Ustrezno kvaliteto zraka v zaprtih prostorih stavbe zagotavljamo z dovajanjem svežega zraka v prostor iz okolice. Zračenje oziroma dovod svežega zraka v prostor je najenostavneje doseči z odpiranjem oken ali vrat. Hkrati pa svež zrak iz okolice vdira v prostor tudi zaradi netesnosti stavbe. Netesnost stavbe je posledica rež, ki so prisotne v stavbnem pohištvu (okna, vrata, elektroinštalacija,…) in na spoju dveh različnih stavbnih konstrukcij. Pred obnovo je netesnost stavbe večje kot po obnovi, zato se kvaliteta zraka, ob upoštevanju enakih navad odpiranja oken, v stavbi bistveno poslabša.

Ob izvedbi energetske sanacije stavbe (obnova oken in fasade stavbe) se netesnost stavbe bistveno zmanjša. Posledično se to odraža na kvaliteti zraka, saj po navadi ostane pogostost odpiranja oken enaka kot pred obnovo. Višjo kvaliteto zraka, lahko tako dosežemo le z vgradnjo prezračevalnega sistema, ki v stavbo dovaja svež zrak iz okolice, tudi takrat ko nas ni doma.

Dovod svežega zraka v prostor iz okolice predstavlja v zimskem času toplotne izgube, saj je potrebno zrak iz okolice, v primeru nižjih temperatur, segreti iz temperature okolice na temperaturo zraka v prostoru. V poletnem času, ko pa je temperatura okolice višja od temperature zraka v prostoru, pa dovod svežega zraka iz okolice v prostor predstavlja toplotno bremenitev, saj ga je potrebno ohladiti iz temperature okolice na temperaturo prostora. Zmanjšanje rabe energije za ogrevanje, oziroma hlajenje stavbe lahko dosežemo z vgradnjo prezračevalnega sistema z ustreznim sistemom za varčevanje odpadne toplote – rekuperacijo.

Delovanje prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote: Prezračevalni sistem je sestavljen iz dveh prezračevalnih kanalov oziroma cevi. En kanal je namenjen dovodu svežega zraka v stavbo in drugi za odvod izrabljenega zraka iz stavbe v okolico. Oba potujeta skozi centralno enoto s prenosnikom toplote – rekuperatorjem. Preko njega se toplota prenaša iz toplega toka zraka na hladni tok zraka. V zimskem obdobju, ko stavbo ogrevamo se svež zrak iz okolice predhodno segreje in v poletnem času, ko stavbo hladimo se svež zrak iz okolice predhodno ohladi. Običajno svež zrak iz okolice dovajajmo v spalne in bivalne prostore, izrabljeni zrak pa odvajamo iz kuhinje in kopalnice. Na sliki je prikazan zimski režim obratovanja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote.

Energetska učinkovitost: Sodobni prezračevalni sistemi z vgrajenim rekuperatorjem so zelo učinkoviti in dosežejo učinkovitost tudi do 95%. To pomeni, da se do 95 % ''odpadne'' toplote iz izrabljenega zraka prenese na sveži zraka v času ogrevanje stavbe in v času hlajenja stavbe iz svežega zraka na izrabljen zrak. Shematski prikaza delovanja rekuperatorja v prezračevalnem sistemu za primer zimskega obratovanja in poletnega obratovanja. Smeri vpiha zraka v stavbo so enake kot na predhodni sliki.


Zmanjšani stroški: Z vgradnjo prezračevalnega sistema z vgrajenim rekuperatorjem so prihranki za ogrevanje/ hlajenje svežega zraka bistveno višji, kar pripomore k zniževanju stroškov za ogrevanje/hlajenje stavbe. V poletnem času, ko je temperatura okolice nižja od temperature zraka v stavbi, stavbo intenzivneje prezračujemo in tako stavbo ustrezno podhladimo, kar prispeva k znižanju stroškov pri hlajenju v naslednjem dnevu. Podoben efekt lahko dosežete tudi v zimskem času, ko je temperatura okolice višja od temperature zraka v stavbi.

Vse-v-enem rešitev: V energetsko varčnih stavbah, kjer je raba energije za zagotavljanje toplotnega ugodja dovolj nizka, lahko le z prezračevalnim sistem zagotavljate ustrezno toplotno ugodje v stavbi. V tem primeru je potrebno zrak iz okolice ustrezno dodatno segreti ali ohladiti, da nadomestite toplotne izgube / dobitke tudi skozi druge elemente ovoja stavbe (stene, tla, streha, okna, vrata, itd.).

Trajnost: S prenosom toplote iz izrabljenega zraka na svež okoliški zrak v času ogrevanja stavbe vračamo tako imenovano odpadno toploto nazaj v stavbo, kar ima za posledico zmanjšanje vpliva na okolje: zmanjševanje CO2 emisij, onesnaževanje s trdimi delci, druge emisije škodljiv snovi. S tem pa posledično ohranjamo čisto okolje. Enak vpliv je dosežen tudi v času hlajenja stavbe, kjer svež vroč zrak iz okolico predhodno ohladimo z izrabljenim hladim zrakom iz stavbe.

Nizko vzdrževanje: Z optimalno izbiro prezračevalnega sistema in izvajanju rednih preventivnih pregledov je delovanje prezračevalnega sistema zanesljivo, kar omogoča brezskrbno uporabo in dolgo dobo obratovanja le tega.

Strokovna montaža: Poleg svetovanja pri izbiri prezračevalnega sistema za stavbo, vam sistem tudi strokovno vgradimo in naučimo rokovanja, da bo delovanje optimalno in vam sistem deloval dolgo časa.